Památník obětem Žatčany

Památník věnovaný obětem obou válek, odhalen u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války. Žatčany, 2005.

Vračanský vápenec.