Výstavy

Samostatné výstavy (od roku 1990)

1990: Kresby, Galerie čs. spisovatele, Brno 

1991: Plastiky, Galerie J. Krále, Dům umění, Brno 

1992: Plastiky, Cheb, Galerie umění; Sochy, objekty, instalace, Galerie Fronta, Praha; Nástěnné a jiné práce, Galerie Ambrosiana, Brno

1994: Možnosti reliéfu (s V. Dosbabou), Galerie Dialog, Brno; Anamnesis, Galerie V. Špály, Praha, Galerie de l’École des Beaux Arts, Lorient (Francie); Sochy, Galerie Aspekt, Brno 

1995: Recyklovaná příroda (s T. Lahodou), Galerie Aspekt, Brno 

1996: Recyklovaná příroda II. (s T. Lahodou), Galerie bratří Špilarů, Domažlice 

1997: Perfektní stíny navždy, kostel Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun; Nová krajina, Galerie u Štreitů, Sovinec 

1998: Obrazy a sochy (s L. Ochrymčukem), Muzeum, Prostějov 

1999: Ikebama (s T. Lahodou), Atrium Pražákova paláce, MG, Brno 

2001: e-Matutinum, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Matutina, Městská galerie, Plzeň 

2003: Sensi (s T. Lahodou), galerie Ars, Brno 

2003: Modulato cantabile, Dům umění, Brno 

2007: Pop Fiction (s T. Lahodou), galerie Ars, Brno 

2007: Spadl z višně, galerie Platinium, Brno

2010: Pop Fiction II: (s K. Štědrým), Kotelna Gallery, Praha

2012: Modulato Cantabile, sochy v Botanické zahradě Mu Brno

2013: Season of the Witch, sochy, Galerie Titanium, Brno

2015: Sochy, JaT Banka, palác Triniti, Brno

2015: Skororetro, Galerie města Brna, Špilberk, Brno

2017: Call Me Now, sochy, zámecký park Křtiny

Kolektivní výstavy (výběr od roku 1990)

1990: Brněnský okruh, Galerie mladých, Praha; Brněnský okruh, Orlická galerie, repríza, Rychnov nad Kněžnou, Poriginal Galleria, Pori (Finsko) 

1991: Prešovský sochařský salón, Prešov (Slovensko)
Mezi křikem a meditací, Dům umění města Brna, Brno; Technika jako důvod a mýtus, Dům umění, Znojmo; Mladí moravští výtvarníci, Dům české kultury, Bratislava, DČK Budapešť (Maďarsko) 

1992: Tvary tónů, Galerie J. Matičky, Litomyšl; Možnosti drobné plastiky, Dům umění, Brno; Tvary tónů, Mánes, repríza, Praha 

1993: Zvětšování, Malovaný dům, Třebíč; Zvětšování, Dům umění města Brna, repríza, Brno; Šedá cihla, Galerie, Klatovy; Mezinárodní sochařské sympózium, výstava účastníků, Hořice; Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov, Botanická zahrada, Praha; Příběhy bez konce, Moravská galerie, Brno; Příběhy bez konce, Národní galerie, Palác Kinských, repríza, Praha 

1994: Přírůstky 2, Galerie Sýpka

1995: Opravdové obrazy, Galerie Sýpka, Vlkov; Opravdové obrazy, Dům techniky, repríza, Brno 

1996: Opakované příběhy, Moravská galerie, Brno; Ticho pro 12 hlasů, Moravská galerie, Brno; Ticho pro 12 hlasů, Dům u Zvonu, GHMP, Praha, Druhá modrá II., Brno; Opakované příběhy, Národní galerie, Šternberský palác, (repríza) Praha; Opakované příběhy, Galerie Slováckého muzea, (repríza), Uherské Hradiště; Nový zlínský salón I., Zlín; Opravdové obrazy, JNJ Galerie, repríza, Praha 

1997: Druhá modrá III, Brno; Pardubické valy 1997, Východočeská galerie, Pardubice; Tradition in the New, Kunsthale, Szombathely (Maďarsko); Přírůstky 2, Galerie Sýpka, Vlkov; Opakované příběhy, Galerie hl. mesta Bratislavy, Mirbachův palác, Bratislava (Slovensko) 

1998: Nad poměry, nádvoří Pražákova paláce MG, (s D. Černým, J. Rónou a D. Štěpánovou.), Brno 

1999: II. Nový zlínský salon, Zlín, Tetraedon, České centrum, (s V. Kokoliou, P. Kvíčalou a P. Veselým), Berlín (Německo) 

2000: Sádra krásy, kostel Povýšení sv. Kříže, Olomouc; Melancholie, Moravská galerie, Brno 

2001: Setkání aneb Sádra krásy, Galerie antického umění, Hostinné; Sochařské kresby, Cash Reform, Praha 

2003: Socha a objekt VIII, prezidentská zahrada, Galeria Michalský dvor, Bratislava (Slovensko) 

2004: V rytmu letu bělásků, Galeria Z, Bratislava (Slovensko); Zpřítomnění II., Porta Coeli, Dolní Kounice 

2006: 15 let TT Klubu, MMB, Špilberk, Brno 

2007: Der TT Klub Brünn im Künstlerforum Bonn, Künstlerforum Bonn, Bonn (Německo) 

2007: Acrochange, Galerie Ars, Brno

2010: Brněnská osmdesátá, MMB, Špilberk, Brno

2012: Rewiew, Brno Galerie Ars,10 let Galerie Ars,Brno Galerie Ars, Potpourri, Brno Galerie Ars, Houby v Brně, Brno divadlo Reduta

2013: Plochý formát, Mezinárodní výtvarné sympozium Dílna 2013, Mikulov

2014: Bienále Dolní Kounice Zpřítomnění VIII

2014: Vánoce…, Brno, Galerie Ars, umělci s okruhu galerie 

2019: …K věci samé, Art Gallery Brno, s L. Lípou, Z. Hallou, S. Milkofem