Památník obětem Kunštát

Realizace památníku obětem válek, 1991.

Vračanský vápenec.