Památník Adolfa Loose v Brně

Loos. (Tečka)“ 

Kubus: „krychle, kostka, skládací kostka na hraní”

Technické parametry:

  • bílý pohledový beton, koule – žula (Via Lattea), šedý pohledový beton (sokl)
  • kompozice tvoří krychli o rozměrech 270x 270 x 270 cm, koule má průměr 90 cm, soklová deska 320 x 320 x 15 cm
  • každé písmeno vychází z modulu 30 x 30 cm
 
Jméno Loos. Kubus. Prostor. Funkčnost. Jednoduchost. Minimalismus. Úspornost. Materiál.

Návrh na realizaci památníku brněnského rodáka Adofla Loose (v rámci pro jektu Sochy pro Brno, 2018). Návrh rozehrává prostorově komponovaná písmena „Loos“, tvarosloví vychází z typické Loosovy architektury, materiály také (beton, leštěná žula). Uvnitř památníku, který je otevřený divákovi, je žulová koule, která tvarově i barevně kontrastuje s jeho „pláštěm“. Člověk může na betonová písmena usednout či jimi projít a octnout se uvnitř pomyslného Loosova prostoru.