Aktuálně

Práce navazuje na můj současný cyklus „Snídaně filozofů“. Trochu pop art, trochu koncept. Důležitou roli zde hraje slovo „suplement“ (le supplément = dodatek, doplněk). Pojem pochází od známého francouzského poststruktualistického filozofa Jacquese Derridy.
Obecně je suplement něčím, co nahrazuje chybějící… Rozbité vejce, v tomto případě
„volské oko“, znak a symbol počátku, nebo vejce jako součást prastaré otázky?
Ideálním příkladem „supplementu“ je znak. Znak jako něco, co zastupuje něco jiného, nějakou věc v její nepřítomnosti. 

Rozměry 200 x 185 x 40 cm, materiál probarvený cement, vyztužený  kovovou armaturou a skelným vláknem.