Socha Wolfganga Amadea Mozarta před divadlem Reduta v Brně

Soutěžní návrh na sochu W. A. Mozarta před divadlem Reduta v Brně na Zelném trhu (Sochy pro Brno, 2006). 2. místo.

Mozart, zázračné dítě, se vylupuje z houbovitých lasturovitých trychtýřů „kindervajíčka.“ Je audionautem přistávajícím za Zelném trhu na křídlech hudby. Z jeho rukou a z celého těla vychází hudba a oživuje plastiku. Pravou podobu Mozarta–dítěte si může divák doplnit.