Domy s kouřem a Vykřičníky

 

Na sérii objektů „Domy s kouřem“ začal Jiří Sobotka pracovat během rezidence na mikulovském sympoziu Dílna v roce 2013. Variuje v ní motiv domu, který naklápí a převrací, a doplňujej jej „zhmotnělým“ oblakem kouře vystupujícího z komína. 

V sérii Vykřičníky lze nacházet aluze na munchovský Výkřik či inspirace současnou populární kulturou.

Foto archiv autora.