Automobil

„Pro samotné počátky autorovy práce, v době, kdy se začátkem 80. let začal soustavněji objevovat na brněnské umělecké scéně, byl příznačný motiv automobilu jako výrazného prvku moderního života. Jiří Sobotka tento hrdý symbol civilizačního pokroku a životní úrovně vidí skrze absurdní významový zkrat. Automobil, který by měl být synonymem volnosti pohybu, zbavuje jeho nejdůležitějšího atributu – kol. To, co zůstává, působí jako nehybná schránka věznící uvnitř své pasažéry. Dojem pohybu naopak vyvolávají spíš samotné figury řidičů nebo spolucestujících, někdy dokonce vyjmuté z karosérie, ale stále modelované dynamicky. Jejich tváře jsou proměněné silou rychlosti a potažmo také deformujícím vlivem technologií na lidskou přirozenost.“ 

(Hana Fadingerová, z textu katalogu Skororetro, 2015)