Figury

Figura, v nejrůznějších podobách a souvislostech, se v mé tvorbě objevuje od samého počátku. Často se ocitá v kontrastu k věcným atributům konzumní společnosti. Figury mohou být „lapené“ ve znehybnělém automobilu, které místo něj přebírají rys dynamiky a rychlosti (viz VLOŽIT ODKAZ NA „AUTOMOBIL“). Postavy vystupující z tuby, v nejrůznějších pózách a významových obměnách, např. Z tuby, 2005 nebo Tubák (červený), 2010. Mnohdy jen torza či fragmenty postav propojuji s nejrůznějšími věcnými prvky (viz VLOŽIT ODKAZ NA „PŘEDMĚTNÉ METAFORY A ALEGORIE“), např. Žena-lahev, 1990 nebo Něco s osudem, 1990. V současné době pak figury dominují cyklům Bohyně,inspirovanému výraznými postavami ženského akčního umění, nebo Klippan, ženské akty v různých pózách situované důsledně vždy na totéž místo, na jednu z nejprodávanějších pohovek současnosti, Klippan z produkce Ikea (viz „Z ATELIÉRU“)